Besökta flygplatser

På kartan nedanför kan du se alla flygplatser våra elever besökt sedan skolan öppnades. Eleverna har flyglektioner genom hela Europa under fas 4. Som du kan se har vi besökt Europas alla hörn, från Glasgow till Alicante. 

 

 

 

Besökta flygplatser - GreyBird Pilot Academy