Integrerad trafikflygarutbildning

  

 

Utbildningen i korta drag
  • Varaktighet 22-24 månader.
  • Utbildningen struktureras och planläggs helt och hållet av GreyBird Pilot Academy.
  • Utbildningsort i en professionell miljö vid Ljungbyhed Flygplats.
  • Godkänt för utlandsstudier hos CSN. Ta reda på hur mycket du kan låna på CSN Hemsida.
  • Teoriundervisning i klasser baseret på material från Oxford Aviation Academy.
  • Flygtimmar i moderna flygplan med instruktörer, som har sin dagliga verksamhet i branschen.
  • Totalt 205 flygtimmar i logboken vid slutet av utbildningen, varav 65 timmar är på tvåmotorigt Tecnam-flygplan för att ge dig de bästa förutsättningar för att bli airline-pilot.
  • Glascockpit på alla din IFR-timmar.
  • Alla APS MCC-timmar i simulator flygs i FTD1-simulator.
  • Utbildningspris på 935.000 kronor i ett "pay-as-you-go"-setup, så du inte skall betala deposition, förbetala eller betala i omgångar.

 

Vi erbjuder en av Skandinaviens bästa integrerade pilotutbildning. Det är en komplett utbildning, där du blir utbildad till kommersiell pilot på 22-24 månader. Utbildningen är uppbyggt med det mål, att GreyBird Pilot Academys elever skal vara de bästa och stå med de bästa förutsättningar för att få ett jobb efter ens utbildning.

 

Hos GreyBird Pilot Academy gör vi mycket för att förbereda dig till den bransch du skall arbeta i. Vi arbetar bland annat med operationsmanualer alfa och bravo (OM(A) och OM(B)), de motsvarar de manualer, du kommer använda hos din framtida arbetsgivare. Vid kursstart får du en iPad. Det är din iPad, som du självklart får behålla, när du är färdig med utbildningen. Vi använder iPads som ett viktigt arbetsredskap, det ger dig åtkomst till undervisningsmaterial och computer-based training. Fler och fler flygbolag opererar med en elektronisk flight bag (EFB), och därför skall du vänja dig till en vardag, där information och material förekommer elektroniskt.

 

Under din utbildning möter du bland annat instruktörer, som också är aktiva piloter från olika flygbolag. De ger dig en inblick i branschen, som du kan ta med dig vidare i din karriär. Våran ATPL teoriundervisning är noggrant uppbyggd, vi använder CAE/Oxford Aviation Academys material. Som elev hos oss får du tillgång till online computer-based training, som i samspel med våra klassundervisningar ger en god synergi. Vi använder dessutom online question bank, som ger dig möjlighet för att öva med unika och relevanta provfrågor.

 

 

 

Här får du dina flygtimmar i nya och moderna flygplan, och hos GreyBird Pilot Academy uppnår eleverna på den integrerade utbildningen hela 205 timmar, varav 65 timmar är på våra Tecnam P2006T Twin, alltså våra skolflygplan med två motorer. Twin motor flygplanet är utrustat med det senaste Garmin 950 glascockpit, som ger ett optimalt cross scan, vilket betyder, att du är väl förberedd till antagningsproven i ett airline-job. På SPIC-flygningar kommer du flyga till utlandet, bl.a. til Norge, Sverige, Polen och Tyskland. Vi använder FTD1 eller en godkänd FNTP II till “Enhanced Multi-Crew Cooperation to Airline Pilot Standards Course” (APS MCC). APS MCC kursen är 40 timmar i simulator i den sista fasen av utbildningen, för att ge dig ett naturligt steg till att flyga de stora flygmaskinerna och ingå i ett multicrew, som kan förkorta din jobbsökning efter avslutad utbildning.

 

 

Utbildningens uppbyggnad

 

Utbildningen är uppdelad i fem flygfaser. Varje flygfas innehåller en mängd förberedelser, som du kommer behöva tillägna tid vid sidan av flyglektioner. Du kommer även genomgå djupgående teorilektioner för att förbereda dig för en framtida karriär som trafikflygare. Den teoretiska undervisning är baserat på klassundervisning, där avstånd mellan lärare och student är liten, och det finns tid för frågor och repetition. Nedanför genomgås de enskilda utbildningsfaserna.

 

 

Fas 1: Lär känna flygplanet

 

Första fasen på utbildningen består av lika delar teori och flygtid. Teoretisk kommer du bland annat genomgå ämnen som luftfartsregler, navigation och meteorologi. Samtidigt tar du ditt första radiocertifikat BEG, det ger dig tillåtelse till att prata engelska på VHF-radio. Detta radiocertifikat blir flitigt använt när du flyger dina flyglektioner, där du lär dig basic flight, take-off and landing. Flygningen i denna fas föregår i GreyBird Pilot Academys en-motors flygplan, och det är självklart att en erfaren instruktör är med på alla turer.

 

 

Fas 2: Fortsättning och soloflygning

 

Medans du fortsätter med att utöka dina teoretiska kunskaper består andra flyg fasen av utbildningen av soloturer och introduktion till navigering. Tiden har kommit för dig att flyga solo och skickas på olika turer runt om Ljungbyhed.

 

På videon kan du se en av våra elever, som är solo, övar landinger i Aarhus Lufthavn.

 

 

Fas 3: Navigation och nattflygning

 

Du fortsätter nu med att flyga solo navigering runt om i Sverige. Där många väljer att hälsa på vänner och familj. Du kommer också att flyga något som heter VFR-Natt, alltså flygningar efter solnedgång. Fas 3 avslutas med ett internt flygprov, där du blir testad i de olika flygdiscipliner. Efter denna fas har du flugit 75 timmar på enmotoriga flygplan, och du är ca. 8 månader inne i utbildningen.

 

 

ATPL-teori

 

När du är färdig med dina flygningar på det en-motoriga flygplanet, övergår du till att ha en stor mängd teori. Den teoretiska delen heter ATPL-teori och hör till certifikatet Air Transport Pilot License. Teorin är 750 timmar och täcker områden som meteorologi, allmän kunskap om jetflygplan och aerodynamik. Det är i denna del av utbildningen vi använder oss av undervisningsmaterialet från Oxford Aviation Academy.

 

 

Fas 4: Flyg, flyg, flyg!

 

Detta är utan tvekan den mest intensiva delen av utbildningen, där du skall flyga 25 timmar i våra Tecnam P2006T simulator och 65 timmar i våra två-motor flygplan.

 

Du kommer bland annat till destinationer i Skandinavien, Holland, Tyskland och Polen på SPIC-turerna. Du kommer också lära dig om hantering av situationer så som motorfel, motorbrand, sjuka passagerare och mycket mera. Ca. ⅓ av flygtimmarna skall flugas som SPIC. där du flyger som kapten och skall tränas i att ta beslut själv. Det är också i denna fasen, du får möjligheten att vara en kortare vistelse utomlands under vintermånaderna.

Fas 4 avslutas med 2 praktiska flygprov. Det första provet är för MEIR (Multi Engine Instrument Rating) och är ett myndighetsprov som ger dig tillåtelse att flyga tvåmotorigt flygplan. Det andra provet är för CPL (Commerical Pilot License) och ger rätt att flyga kommersiellt med betalande passagerare. Fas 4 tar ca. 8-12 månader.

 

 

Fas 5: Samarbete och omskolning

 

Programmets sista fas är en så kallad APS MCC-kurs (enhanced Multi-Crew Cooperation to Airline Pilot Standards Course). Vilket gör att du kan ingå i ett multi-pilot koncept och lära dig hantera med tyngre flygplan. Fasen består av teori och flygning i en FTD1 eller en godkänd FNTPII. Detta görs hos oss i Ljungbyhed och varar ca. två till tre veckor där du tränas av kompetenta instruktörer. I videon kan du se från en MCC-kurs, från oktober 2017 (spola fram till 01:30 i videon).

 

Efter fas 5 är du färdigutbildad kommersiell pilot! Allt som allt har vi sammansatt den optimala utbildningen till kommersiell pilot - en utbildning, som förbereder dig att gå direkt in i yrket.

 

Vill du också vara pilot?

Vi har gjort en sida som beskriver vägen från drömmen till pilotsätet i flygplanet och sist men inte minst en sektion med vanligt ställda frågor.

Efter du har läst det, sitter du säkert med ytterligare en masse frågor, och dem kan du få svar på genom att komma till ett av våra informationsmöten. På ett informationsmöte får du en grundlig genomgång av utbildningen, möter management av GreyBird och får svar på dina frågor.


Se nästa informationsmöte


Du är självklart också alltid välkommet till att kontakta oss direkt.Vi är alltid glada till att svara på frågor via telefon, e-mail eller de sociala medier.

 

 

Bli pilot - GreyBird Pilot Academy

Hej!

Vill du veta mer om vår unika trafikflygarutbildning? Delta i ett av våra informationsmöten och få svar på frågor som, hur man blir pilot, vilka jobbmöjligheter som finns, och vad som skiljer oss från andra flygskolor.

Anmäl dig här