CSN Studiestöd

Den integrerade trafikflygarutbildningen hos GreyBird Pilot Academy uppfyller den standard som krävs för eftergymnasiala studier.

Den motsvarar därmed svensk högskoleutbildning.

 

Detta gör att du som svensk medborgare kan få fullt studiemedel för dina studier hos GreyBird Pilot Academy.

 

 

Den totala summan för studiemedel är 613 696 SEK.

 

 

 

  Per vecka Per månad Totalt
Bidrag 712 2848 62 656
Lån 1792 7168 157 696
Utlandsstudier 560 2240 49 280
Merkostnadslån - - 344 064
Totalt 3064 12 256 613 696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vet att du investerar en stor summa pengar i din utbildning. Det är därför viktigt att efter avslutade studier få en inkomst.

Läs mer om vårt samarbete med ProPilot Consultants och hur dom hjälper dig till ditt första jobb som trafikflygarpilot.

 

CSN Studiestöd - GreyBird Pilot Academy