En enklare väg från utbildning till jobb

 

 

 

 

 

 

Samarbetet i korta drag
  • För de elever som väljer den integrerade utbildningen.
  • Eleverna screenas i fas 3 av utbildning.
  • Pro Pilots hjälper till med coachning och rådgivning under både utbildning, jobbsökande och under förloppet av ditt första jobb. 
  • Läs artikeln som beskriver samarbetet här (danska).

Hos GreyBird Pilot Academy arbetar vi ständigt för att hjälpa våra elever in i arbetslivet efter färdig utbildning. Vår stora insatts för att hjälpa eleverna in i arbetslivet är vad som gör GreyBird unikt bland andra flygskolor. Det krävs ett bra närverk för att knyta kontakter bland de olika flygsällskapen. Därför har GreyBird valt att sammarbeta med Pro Pilots Consulting. Detta ger våra elever möjligheten under utbildning att förbereda sig på så gott mån som möjligt inför jobbansökan. 
Ni får hjälp med:

- Frågor, coachning och rådgivning under utbildning, i jobbsökandet och även under ert första jobb.


En kort förklaring är att eleverna under utbildning i fas 3 är med om en “screening process”. Det betyder att både GreyBird Pilot Academy och Pro Pilots värderar elevernas attityd, kunskap och flygegenskaper. Dessa är tre viktiga egenskaper som man letar efter vid anställning av piloter. Därför kan vi redan i tidigt skede se, vad man behöver arbeta mer på inför den första verkliga jobbintervjun. Vi hade besök av författaren och fotojournalisten Ole Steen Hansen, som fick träffa representater från GreyBird Pilot Academy och Pro Pilots. I hans artikel kan du läsa om bakgrunden till varför ett samarbete gjordes och få en djupare inblick bakom idén. klicka här för att läsa (danska) .

Nedanför får du en mer djupgående beskrvning hur sammarbetet går till.


 

 

Konceptets uppbyggnad

 

Screening

Efter eleverna har genomfört fas tre av utbildningen, utför GreyBird Pilot Academy och Pro Pilots en screening process. Att screeningen sker efter fas tre är ingen slump. Det är nämligen då eleverna börjar sin flygning med det två-motoriga flygplanet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under utbildning

 

 I löpet av de två sista faserna av utbildningen har eleverna tillgång till rådgivning och coachning från Pro Pilots. Det är även under dessa faser eleven, GreyBird och Pro Pilots börjar fundera över vilken flygtyp de vill rikta in sig på efter utbildning. Branschen är ständigt varierande och behovet av piloter på olika flygtyper varier därefter. Det kan till exempel vara stort behov för piloter på Boeing 737, vilket gör det intressant för eleven att utbilda sig med en så kallad type rating. Detta ökar även chanserna och hur snabbt det går för att få sitt första pilotjobb.

 

 

 

    

Type Rating och jobbsökning

 

Efter färdig trafikflygarutbildning kan man påbörja en type rating. Även i denna fas finns Pro Pilots med och hjälper till med frågor, coachning och rådgivning. Antagningsprov samt de första intervjuerna hos de olika flygsällskapen kan vara krävande. Är man inte tillräckligt förberedd finns det risk att man inte får jobbet. Därför finns Pro Pilot där för dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny i jobbet
 

 

Att vara nyutbildad pilot i branschen kan vara utmanande för många. Det kan ofta vara arbets- eller flygrelaterade frågor som man kanske inte vill eller törs fråga sin arbetsgivare. Med vårt hjälpande koncept kan även piloten här få rådgivning och vägledning. Han heller hon kan alltid ta hjälp av Pro Pilots eller GreyBird i dessa tillfällen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi

  

Det ekonomiska perspektivet i samarbetet är som allt annat hos GreyBird Pilot Academy i ett “pay-as-you-go”-setup. Den stora fördelen med konceptet är, att såväl GreyBird som Pro Pilots först får betalt för sitt arbete när piloten kommer in i arbete. Det säkrar att alla parter arbetar hårt och målriktat på att finna ett bra jobb till den nyutbildade piloten.  

 

 

 

Frågor?

 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vårt unika samarbete med Pro Pilots. Vi är alltid tillgängliga för att svara på dina frågor på e-mail, telefon eller Facebook.

Kontakta oss

I samarbete med Propilots - GreyBird Pilot Academy