Vanligt ställda frågor

Vad kostar den integrerade pilotutbildningen?

Utbildningen till trafikflygarpilot hos GreyBird Pilot Academt kostar 934 375 kronor. Priset innehåller bland annat 75 timmar på enmotorigt flyg, 65 timmar på två-motorigt flyg och 40 timmars flyg för MCC kurs Multi-Crew Coordination). Det ingår även en egen iPad med kursmaterial, uniform och landningsavgifter. Alla flygtimmar på enkel och tvåmotorigt flyg är i det riktiga flygplanet. Det är endast de 15 timmarna på MCC kursen som utförs i en FTD1 eller FNTP II.

  

 

Vad är grundkraven för att bli pilot?

Hos oss på GreyBird håller vi antagningsprov för att bedöma din förmåga att bli pilot. Den består av tre skriftliga prov. Ett matte/fysik test som motsvarar svårighetsgrad från nionde klass. Ett Raven-test som består av logisk problemlösning. Samt ett Gartner test som är personlighets frågor. Efter det hålls en personlig intervju med någon av våra kursledare på skolan. Proven är på engelska och den personliga intervjun kan göras på svenska eller engelska. Det är helt gratis att göra våra antagningsprov och man kan anmäla sig på de datum som står på hemsida. Proven görs en gång i månaden.

 

Jag är osäker om jag vill bli pilot, kan jag få göra en provflygning?

Självklart! Vi erbjuder provlektioner för de elever som vill. Väljer man att efter provflygning påbörja sin utbildning så är flygturen helt gratis. Väljer man däremot att inte påbörja utbildning kostar denna upplevelsen 1850 kronor.

 

Har ni egna instruktörer som jobbar på skolan?

Ja! Detta gäller helt från första flygturen till den sista, under utbildningen. Vi har även våra egna type rating instruktörer med stor erfarenhet på de specifika typerna. Vi har både unga och äldre instruktörer - Några arbetar fulltid, och andra flyger till vardagen i Europas främsta flygsällskap. Vi har valt att ta in instruktörer direkt från flygbranschen för att eleven ska få en djupare inblick hur branschen ser ut och utvecklas. Detta ger även eleverna chanserna att knyta kontakter redan från första dagen. 

 

Har ni förskottsbetalning eller fast månadsbetalning?

Nej. Vi vill att försäkra att eleverna har den bästa möjliga utbildning och villkoren. En pilotutbildning kräver en stor ekonomisk investering, och vi vill skapa en klarhet och överblick för elevens ekonomiska situation. Hos GreyBird Pilot Academy sker all betalning med fakturering allt eftersom utbildning sker. Det vill säga att eleverna betalar endast för de delar som de genomfört. Det enda undantaget är en uppstarts-kostnad på under 30 000 kronor. Denna utgift täcker kostnader för iPad, uniform och diverse licenser för olika system och studiemedel. Detta engångsbelopp är inkluderat i det totala, samlade priset för utbildningen.

 

Hur kan jag förbereda mig inför min Medical undersökning?

Innan start av utbildning skall man ha gjort en läkarundersökning hos en legitimerad flygdoktor. Då får man en medicinsk flyglicens som kallas för Medical Class 1. Undersökningen tar omkring fyra timmar. Läkaren kollar igenom din fysiska hälsa med tester som syn, hörsel och lungor. Du ska även ge både urin-, och blodprov. Du behöver inte vara  någon maratonlöpare för att klara testerna. Kom gärna utvilad till testet. Priset för Medical class 1 är runt 10 000 kronor. Licensen förnyas sedan en gång per år. Observera att priset inte ingår i det totala priset för utbildning.

 

Skall jag betala mer än 935 000 kronor?

Under utbildningen skall du skriva flera examensprov för myndigheten (Transportstyrelsen). Där tillkommer avgifter för:

12 examensprov i förbindelse med din ATPL-teori. (Airline Transport Pilot License)

2 radioprover: N-BEG og GEN (svensk och engelsk radiocertifikat)

2 flygprover: CPL og MEIR (Commercial Pilot Licence och Multi Engine Instrument Rating)

Dessa prover skall inte betalas till skolan och tillkommer därför utöver priset för utbildning. Priserna varierar från år till år, men vi brukar säga att elever behöver betala omkring 30 000 kronor extra utöver priset för utbildningen. Beloppet går direkt till trafikstyrelsen och är därför inte inräknat i det totala utbildningspriset.

 

Är ni berättigade för svenskt studiestöd CSN?

Vi är studiestödsberättigade från CSN för utlandsstudier. Upp till halva utbildningen kan finnansieras via CSN, men det totala beloppet som kan lånas är individuellt. Du kan hitta mer infortmation på www.csn.se

 

 

Är landningsavgifterna inkluderade i utbildningen?

Ja. Alla landningsavgifter är med i det samlade priset hos GreyBird Pilot Academy. Under utbildningen kommer du att besöka en större del av Danmarks flygplatser. Vill man landa på flygplatser som inte är inkluderade i programmet kan man behöva betala extra för landning. Detsamma är gällande om eleven vill besöka flygplatser i utlandet som inte är planlagt och inkluderat i utbildningen.

 

Hur länge är mitt Medical Class 1 giltgit?

Class 1 Medical skall förnyas en gång om året. Det ska dock nämnas att priset inte är densamma som första gången man gör sin medicinska undersökning. Förnyelse kan göras på registrerade flygmedicinska doktorer. Priset för en förnyelse varierar, men kostar runt 1500-2000SEK. När man senare arbetar för ett flygsällskap är det oftast din arbetsgivare som står för denna omkostnad.

 

Vad händer om jag inte klarar av ett teoriprov?

Om man bara har otur, eller helt enkelt har en dålig dag, kan även den bästa eleven missa ett prov. Skulle man råka missa ett eksamens-prov finns självklart möjlighet att göra om det på nytt.  Vi har ännu inte upplevt att elever inte klarar av utbildningen pga ett missat prov på första försöket. Skulle det vara att man missar ett prov av de 12 ämnen så kostar det för ett extra provtillfälle. Kostnaden går direkt till transportstyrelsen som är ansvarig för proven. Detsamma gäller om man skulle missa ett praktiskt prov i flyget.

 

Finns det några garantier för jobb efter utbildning?

Nej. Det finns ingen utbildning som kan garantera ett jobb efter färdiga studier. Om någon utbildning kan garantera dig ett jobb efter studier skall du be att få ett juridiskt bindande kontrakt med underskrift. På GreyBird Pilot Academy håller vi vad vi lovar, och därför lovar vi inte allt.
Av den anledningen kan vi inte garantera ett jobb efter färdiga studier. Den primära drivkraften till att få jobb efter utbildning ligger på eleven själv. Jobbsäkerheten hänger mycket på hur eleven klarar av sin utbildning. Hos GreyBird Pilot Academy gör vi mycket för att eleverna ska ha möjlighet redan från första skoldag, kan börja knyta kontakter. Börja nätverka med instruktörer, ledningen och andra som rör sig i skolan. Eleven som möter upp gott förberedd inför undervisning och visar engagemang, har större chans att få jobb efter avslutad utbildning.
Flygbranschen är en förhållandevis liten bransch, och flygsällskapen går mycket på hur den nyutbildade pilotens personlighet och attityd är. Det är inte särskilt svårt att hitta en pilot som kan flyga ett flygplan. Det är desto svårare att hitta en pilot, som kommer gott förberedd till jobbet, är tillmötesgående bland kunder och har gott beslutsfattande. Vi gör mycket under utbildningens gång för att få in våra elever på just den riktningen.
Eleven kommer att uppleva att man inte bara ska lära sig att flyga ett flygplan, - man skall också lära sig att ta ansvar, och ha god attityd. Vi gör allt vi kan för att förbereda våra elever att komma in i arbetslivet direkt efter utbildningen. Det finns dessvärre inga garantier för jobb. Det gäller för de flesta yrken.

 

Hur många elever tar ni in per gång, och när har ni kurstarter?

Våra kursstarter är i januari och augusti. Vi brukar ta in ca 15-20 elever per klass och kursstart. 

 

Vanligt ställda frågor - GreyBird Pilot Academy