Type Rating - Airbus

En type rating är en utbildning till att flyga en specifik typ av trafikflyg. Man ska ha en type rating för att få flyga ett kommercielt ruttflyg. En type rating utförs på den flygtyp du väljer. Hos GreyBird Pilot Academy, erbjuder vi type ratings på Boeing 737 Classic och New Generation (NG), Airbus 318, 319, 320 och 321 samt på ATR 42 och ATR 72-500.
Type ratingen på ATR är en utbildning som ger dig tillstånd till att flyga och arbeta på denna specifika typ. Vi erbjuder både utbildning som styrman/first officer och som kapten/captain. De flesta som inte har flugit med ATR tidigare, blir utbildade som styrman.

Airbus A320 – härunder varianterna A318, A319 och A321 – är ett av de mest använda trafikflygen i världen. Det används på inrikesflygningar och internationella rutter på upp till 4-5 timmar. För många är Airbus 320 det första jetflyg, man flyger. Med en type rating till Airbus 320, har du bra möjligheter att hitta jobb i Sverige och resten av Europa. I Danmark flyger flygbolagen SAS, Thomas Cook och Danish Air Transport med Airbus 320.


För att påbörja din type rating ska du ha följande:

 

 • CPL(A)
 • MEP(LAND) / IR rating
 • MCC-kursus
 • Medical class 1

Om du inte har tagit en MCC-kurs, rekommenderar vi en integrerad MMD och type rating kurs, eftersom det är billigare för dig, då simulator timmarna kan användas till både och samtidigt. Följande är med i utbildningen:

 • CBT (computer based training)
 • Undervisningsmaterial
 • Manualer (Systems – Performance – FCTM – FCOM – QRH – ETC)
 • Cockpit-poster 
 • Tillgång till vårt online Flightlogger system
 • 36 timmars simulatorträning
 • Bas-träning

Vi kan hjälpa dig med boende, under tiden som du tar kursen. Type rating utbildningen består av följande:


Introduktion
 • Dag 1 – intro, böcker, material mm.

Teknisk utbildning
 • Dag 2 till och med dag 14 – databaserad träning/teknisk utbildning (CBT)

Ground-kursus
 • Dag 15 och 16 – Ground-kurs/teknisk träning
 • Dag 17 till och med dag 21 – procedurer och flow-träning
 • Dag 22 till och med dag 24 – Ground-kurs/procedurträning i mock-up

Simulator-träning (se video)
 • Dag 25 till och med dag 32 - Simulator-lektion 1-8
 • Dag 33 - Prov

Landning med flyg
 • Dag 34 – 6 landningar i riktigt flyg


Hos GreyBird Pilot Academy får du en professionell och grundlig utbildning, som du kan använda till att få ett jobb. Våra instruktörer har otroligt stor erfarenhet, från många års arbete, både som kapten och styrman i olika flygbolag. Genom att använda professionella instruktörer, kombinerat med grundlig CBT (Computer Based Training) till teorin, vet vi att en bra type rating hjälper dig att få ett jobb hos ett flygbolag. Type ratingen avslutas med 6 landningar i ett flyg av typen. Hos GreyBird Pilot Academy använder vi flyg från Jettime, Alsie Express och Danish Air Transport. Vi samarbetar med simulator-operatörer över hela Europa, så att vi kan erbjuda en snabb kurs. Genom din type rating blir du undervisad efter Airbus' procedurer och checklistor. På detta sätt blir du så klar som möjligt, till att gå in i alla moderna Airbus-cockpit, där Crew Ressource management (CRM) är den viktigaste faktorn.

Kontakta oss

Airbus - Type Rating - GreyBird Pilot Academy